Kategori: kriser

  • Humanitära insatser och räddningsoperationer räddar liv i migrantkrisen

    Humanitära insatser och räddningsoperationer räddar liv i migrantkrisen

    I ljuset av den pågående globala migrantkrisen intensifieras humanitära insatser och räddningsoperationer för att möta de akuta behoven hos tusentals människor som flyr från konflikter, fattigdom och andra svåra förhållanden. Organisationer och frivilliggrupper arbetar oförtrutet för att rädda liv och erbjuda nödhjälp till de mest sårbara. I Medelhavet har räddningsoperationer ökat betydligt med fokus på…